Utblick
bänk av gräs, bäck av sten , blåklockor
Wijs Trädgårdar, Ockelbo
2006