Svart bäck
alkydfärg på trä
utfört tillsammans med elever i åk 5
Del av skolgårdsprojekt på Svartbäcksskolan,Svartbäcken, Haninge kommun 2008