Oasen
Park med 24 mosaiker i sten och betong
Söderholmsskolan, Vårberg 1996
Elevmedverkan

Frukt
Granit
Oasen
Söderholmsskolan, Vårberg 1996