Lek-Sand
3 skulpturer i granit och koppar och planering av parkanläggning. Leksand 2004