Fågelfri
Utsmyckning på Näsby Förskola, Örebro 2010.
Samtliga skulpturer är befintliga naturstenar som bearbetats på plats.

Läs skissförslaget mer info om projektet

Si si si si si si syh, granit, 140 cm hög

Gulsparvens läte enligt Eric Rosenberg, relief

detalj Si si...

Fågelskådarsten, gnejs, 140 cm hög

Detalj Fågelskådarsten

Han, gnejs, 150 x 300 x 350cm

Han

Han

Han

Han

Han

Han

Han

Han

Tre cirklar, halmbalar, installation tillsammans med barn

Spår, inristning

Hålsten, gnejs