40 Halmbalar
Halm
Västbodaskolan februari 1998
tillsammans med Tia Johansson
Elevmedverkan