Astronomi i tid och rum
Hökarängsskolan 2005

Merkurius
sandsten, 25 cm i diameter





Trädskugga
trafikfärg på asfalt





Uppritning av skugga den 25 april 2005 kl 12


Hökarängens latitud, storgatsten 50 m lång

Kompassros, norrpil, ek, 3m lång





Latitud

Solur, höstdagjämning

Augusti

Uppmätning vid vintersolstånd december 2004

Flaggstångssolur
trä och mosaik



Provsittning